Adrese:
Biedrība "REACH"
struktūrvienība Senioru nams "Zilaiskalns"
Reģ. Nr. 40008059808
Kultūras iela 9A, Zilaiskalns,
Zilākalna pagasts, Kocēnu novads
LV - 4222
e-pasts: sn.zilaiskalns@gmail.com

Sarmīte Iveta Lauberte
direktore
mob.telefons: 29102166
Sūtīt e-pastu
(opcija)

HOPE CHANNEL